Hardware

Sistemes i xarxes

El correcte funcionament dels sistemes és la base on es sustenta l’àrea tecnològica de l’empresa. Un mal funcionament dels mateixos pot suposar una mala imatge amb els clients. Per evitar imprevistos no desitjats, posarem a la seva disposició dos opcions de manteniment que li permetran afrontar totes les necessitats informàtiques amb garanties: BONS PER HORES i CONTRACTES DE MANTENIMENT
BONS PER HORES
Destinats per a qui necessita resolució de problemes puntals.
CONTRACTES DE MANENIMENT
Si es decideix per l'opció d'un contracte de manteniment es podrà beneficiar d'un conjunt exclusiu de serveis:

Auditoria

  • Analitzar la tipologia de la xarxa.
  • Fer un inventari de software i hardware.

Suport

  • Atenem els seus dubtes del dia a dia per telèfon i correu electrònic de forma il·limitada.
  • Suport remot, en el cas que sigui possible accedir remotament al seu sistema informàtic, per tal de resoldre o detectar l'abast de la incidència el més ràpid possible.

Serveis exclusius

  • Feines preventives de manteniment que permetran una constant evolució del seu parc informàtic.

Videovigilància

Per a moltes empreses, controlar el que succeeix a les seves instal·lacions és fonamental per preservar la seguretat del seu negoci. Eservei.com ofereix sistemes de vigilància que li permetran cobrir aquestes necessitats. Podrà capturar el vídeo per detecció de moviment. Podrà gravar la senyal de vídeo rebuda en un ordinador i avaluar-la posteriorment.

Telefonia

Eservei.com s’encarrega de tota la infraestructura telefònica dins de la seva empresa, des del cablejat de tots els punts, fins a la seva connexió amb la centraleta. Un cop instal·lada la centraleta, en fem la configuració segons els paràmetres que cada empresa necessita.